Badanie jakości nawozów

Badanie nawozów

Przydatne informacje na temat badania nawozów mineralnych

Zgodnie z ustawą z 10 lipca 2007 roku (Dz.U. 2007 Nr 147 poz. 1033) badaniem nawozów dopuszczonych do obrotu zajmują się wyspecjalizowane jednostki laboratoryjne podlegające Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Oprócz zadań związanych z badaniem składu nawozów stacja centralna oraz podległe jej okręgowe stacje badawcze wykonują także inne czynności polegające na ogólnej obsłudze agrochemicznej rolnictwa.

Do głównych zadań Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej należy określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, kontrola działalności prowadzonej przez okręgowe stacje, prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia wód azotanami, ponad to centralna stacja odpowiada się opracowywania planów finansowych okręgowych stacji badawczych oraz wykonuje inne zadania powierzone jej przez ministra rolnictwa.

Przejdź w inne miejsce

Zadania okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Jak powiedziano wyżej Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza nadzoruje pracę okręgowych stacji wykonujących prace badawcze dla rolnictwa. Okręgowe stacje w szczególności zajmują się wykonywaniem analiz gleb, roslin, płodów rolnych i leśnych, prowadzą doradztwo w sprawach nawożenia, a także wykonują badania jakości nawozów oraz innych środków wspomagających uprawę roślin. Okręgowe stacje ponad to wykonują ekspertyzy oraz wydają opinie o zasobności gleb i składzie chemicznym roślin, nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin oraz prowadzą działalność szkoleniową i wykonują inne zadania powierzone im przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.

Należy pamiętać że usługi badawcze wykonywane przez okręgowe stacje są odpłatne. Stacje pobierają opłaty za wykonywane analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży organicznych, pożywek i wody, materiału roślinnego oraz pasz, ścieków i osadów, nawozów zarówno naturalnych organicznych jak i organiczno-mineralnych i mineralnych. Płatne są również badania środków wspomagających uprawę roślin, materiału roślinnego, prace terenowo-kartograficzne i opracowywanie wyników badań. Również szkolenia przeprowadzane przez okręgowe stacje mogą być płatne.

Wykaz okręgowych stacji oraz laboratoriów prowadzących badania nawozów

 1. Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach
 2. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach
 3. Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie
 4. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce
 5. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z siedzibą we Wrocławiu
 6. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Pile
  Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych
 7. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku
 8. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 9. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku
 10. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach
 11. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wielkopolskim
 12. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach
 13. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie
 14. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
 15. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
 16. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi
 17. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie
 18. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu
 19. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu
 20. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
 21. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie
 22. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
 23. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu
Kontakt
Skontaktuj się z nami:
biuro@agronawozy.eu
tel.

lub wyślij szybkie zapytanie

Podaj kilka danych: