Oferta nawozów wapniowych

Poznaj nasze nawozy

Podstawowe informacje o oferowanych nawozach

Spośród wszystkich nawozów wapniowych dostępnych w kraju oraz nawozów zawierających siarkę wybraliśmy kilkanaście najskuteczniejszych i najlepszych odmian, których stosowanie przynosi doskonałe efekty. W naszej ofercie znajdują się najbardziej opłacalne nawozy o znakomitych parametrach oraz odpowiedniej zawartości składników aktywnych.

Oczywiście jeżeli jednak są Państwo zainteresowani innymi odmianami wapna nawozowego np. pochodzącego z produkcji ubocznej wówczas prosimy o kontakt. Jesteśmy w stanie zorganizować dostawę nawozów nie znajdujących się na stałe w naszej ofercie.

Przejdź w inne miejsce

Spis nawozów:

 • wapno tlenkowe odmiana 02
 • wapno granulowane bez magnezu odmiana 04
 • kreda granulowana odmiana 06a
 • wapno odmiana 04
 • wapno pyliste odmiana 04
 • wapno kujawskie Kujawit odmiana 05
 • wapno tlenkowe z magnezem odmiana 01
 • wapno tlenkowe z magnezem odmiana 02
 • wapno z magnezem odmiana 03
 • wapno z magnezem odmiana 04
 • wapno jurajskie z magnezem odmiana 05
 • wapno śląskie z magnezem odmiana 05
 • wapno z magnezem granulowane odmiana 05
 • siarka z wapnem – siarczan wapnia Reagips
 • siarka z azotem – siarczan amonu
 • siarka z magnezem – siarczan magnezu

Nawozy wapniowe

Nawozy zawierające wapń Ca

Nawozy tlenkowe

Wapno tlenkowe odmiana 02

Charakterystyka:

 • zawartość tlenku wapnia CaO około 72% (nie mniej niż 70%)
 • substancja żrąca
 • łatwo wchodzi w reakcje chemiczne i chętnie chłonie wilgoć z otoczenia

Odmiana 02 to nawóz wapniowy zawierający około 72% czystego tlenku wapnia CaO. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa zawartość CaO w nawozie tego rodzaju nie może być mniejsza niż 70%.

Ważne uwagi:

Jest to nawóz działający bardzo intensywnie. W krótkim czasie podnosi współczynnik PH gruntu. Działa szybko i agresywnie. Stosując go należy działać ostrożnie i mieć świadomość tego o się robi.

Wapno tlenkowe nie powinno być stosowane na glebach lekkich. Jego działanie jest zbyt gwałtowne. Może prowadzić do przesuszenia lekkich rodzajów gleb i zbyt dużego wyjałowienia ich struktury. Doskonale sprawdza się natomiast na glebach ciężkich o wysokim współczynniku sorbcyjnym, które z większą łatwością przyjmują dużą ilość tlenku wapnia rozpuszczonego w krótkim czasie.

W żadnym wypadku nie zaleca się stosowania nawozów tlenkowych pogłównie. Istnieje bardzo duże ryzyko poparzenia roślin i zniszczenia upraw.

Nawozy węglanowe

Wapno bez magnezu granulowane odmiana 04

Charakterystyka:

 • nawóz zawiera łącznie około 92% węglanu wapnia i węglanu magnezu CaCO3+MgCO3
 • w tym tlenku wapnia CaO jest około 50%
 • oraz śladowe ilości tlenku magnezu MgO około 1%
 • granulacja nawozu wynosi 2-5 mm
 • surowiec mączka wapienna
 • szybko rozpuszcza się w glebie
 • uniwersalny nawóz o szerokim zastosowaniu

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa wapno nawozowe odmiany 04 nie może zawierać mniej niż 50% CaO. Skała wapienna po wydobyciu i rozdrobnieniu jest mielona na mączkę, a następnie formowane są granulki o średnicy około 3-5 mm. Nie stosuje się przy tym żadnych dodatkowych lepiszczy spajających granulki lub innych środków chemicznych. Jedynym elementem łączącym mączkę wapienną jest naturalna wilgoć występująca w skale.

Ważne uwagi:

Wapno granulowane należy do najdroższych nawozów wapiennych z uwagi na rozbudowany proces produkcji, ale jednocześnie wśród rolników jest jednym z najbardziej poszukiwanych nawozów z uwagi na łatwość stosowania, uniwersalność i bezpieczeństwo dla roślin. Wapno granulowane nie wymaga mieszania w glebą, może być z łatwością rozrzucane przez standardowe maszyny do nawożenia nawozami mineralnymi. Można je stosować o każdej porze roku również pogłównie w okresie wegetacji.

Kreda granulowana odmiana 06a

Charakterystyka:

 • nawóz zawiera łącznie około 91% węglanu wapnia wraz z niewielką ilością węglanu magnezu
 • w tym zawartość tlenku wapnia CaO wynosi około 48%
 • występują niewielkie ilości tlenku magnezu MgO około 3%
 • granulacja 3-5 mm
 • kreda nawozowa
 • szybko rozpuszcza się w glebie

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa kreda odmiany 06a nie może zawierać mniej niż 35% CaO. Wilgotność tej odmiany nie może przekraczać 10%. Kreda nawozowa pochodzi z kopalnych młodych skał wapniowych. Po ich wydobyciu i rozdrobnieniu jest poddawana granulacji. Nie stosuje się żadnych dodatkowych lepiszczy spajających granulki lub innych środków chemicznych. Jedynym elementem łączącym drobinki kredy jest naturalna wilgoć występująca w skale.

Ważne uwagi:

Kreda nawozowa ze względu na strukturę skały z której powstaje jest jednym z najlepszych i najszybciej rozpuszczalnych nawozów wapniowych dostępnych na rynku. Jednakże jej dostępność jest ograniczona co ma wpływ na dosyć wysoką cenę. Wydobywa się ją z młodych skał jurajskich, które są miękkie i łatwo rozpuszczalne w wodzie. Ze względu na to kreda rozsypana na pole szybko łączy się z glebą neutralizując zakwaszenie. Posiada ponad to inne zalety wapna granulowanego. Nie wymaga mieszania z glebą, może być stosowana pogłównie, a rozsiew na polu może odbywać się za pomocą standardowych maszyn przeznaczonych do rozsiewania granulatów nawozowych.

 

Wapno bez magnezu odmiana 04

Charakterystyka:

 • wapno zawierające około 97% węglanu wapnia
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 54%
 • optymalne rozdrobnienie
 • rozmiar cząstek do 2 mm.

Ważne uwagi:

Węglan wapnia odmiany 04 to nawóz wapniowy zawierający około 54% czystego CaO. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa zawartość tego składnika w nawozie tego rodzaju nie może być mniejsza niż 50%.

Nawóz węglanowy odmiany 04 powstaje w wyniku przerobu skał wapiennych, które są odsiewane na sitach o wielkości oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Z uwagi na dużą zawartość tlenku wapnia, optymalne rozdrobnienie które gwarantuje równowagę pomiędzy szybkością rozpuszczania nawozu w glebie, a łatwością w rozsiewaniu go na polu. Z uwagi na to proponowana przez nas odmiana 04 jest jednym z najczęściej wybieranych nawozów wapniowych. Warto się nim zainteresować.

Wapno pyliste odmiana 04

Charakterystyka:

 • wapno zawiera około 97% węglanu wapnia
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 55%
 • wysokie rozdrobnienie, pył
 • rozmiar cząstek poniżej 2 mm
 • bardzo szybkie rozpuszczanie się w glebie

Ważne uwagi:

Ofertę wapna typu 04 uzupełniamy o wersję pylistą, która cechuje się wyjątkowo dużym rozdrobnieniem, które umożliwia wyjątkowo szybkie rozpuszczenie się nawozu w glebie, porównywalne nawet do nawozów tlenkowych. Jednocześnie ze względu na to, że jest to węglan wapnia wapno pyliste 04 nie działa  tak agresywnie jak wapno tlenkowe i może być z powodzeniem stosowane na ziemiach lżejszych lub w krótszym odstępie czasu przed siewem.

Należy jednak pamiętać  ze względu na duże rozdrobnienie wapno pyliste trudniej równomiernie rozsiać na polu. Ze względu na to stosowanie go wymaga wprawy i uwagi.

Wapno kujawskie Kujawit odmiana 05

Charakterystyka:

 • zawartość węglanu wapnia około 96%
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 50%
 • optymalne rozdrobnienie
 • rozmiar cząstek do 2 mm

Węglan wapnia odmiany 05 to nawóz wapniowy zawierający około 50% czystego CaO. Zawartość tego składnika określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa nie może być mniejsza niż 40%.

Nawóz węglanowy odmiany 05 powstaje w wyniku przerobu skał wapiennych, które są odsiewane na sitach o wielkości oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Ważne uwagi:

Odmiana 05 nie jest tak popularna jak odmiana 04 ze względu na nieco niższą zawartość CaO. Jednakże ma dwie poważne zalety. Jest łatwiej dostępny. Szczególnie w sezonie, gdy popyt na inne rodzaje wapna jest wysoki i brakuje nawozu w rozsądnych cenach. Dlatego wapno kujawskie jest świetnym uzupełnieniem oferty.  Druga zaleta wynika stąd że wydobywa się go w kopalniach północnej Polski, Kujaw. Z uwagi na to koszt transportu nawozu odmiany 05 jest niższy dla rolników z północnej Polski, a więc odmiana 05 staje się dla nich bardziej opłacalna do zakupu niż odmiana 04.

Nawozy wapniowo-magnezowe

Nawozy zawierające wapń Ca i magnez Mg

Nawozy tlenkowe

Wapno tlenkowe z magnezem odmiana 01

Charakterystyka:

 • Oxyfertil 70/25
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 50%
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 25%
 • substancja żrąca
 • łatwo wchodzi w reakcje chemiczne i chętnie chłonie wilgoć z otoczenia

Tlenek wapnia i magnezu Oxyfertil 70/25 powstaje w wyniku wypalania skały dolomitowej, która następnie jest rozdrabniana i odsiewana na sicie o wymiarze oczek 2 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa łączna zawartość CaO i MgO w nawozie tego rodzaju nie może być niższa niż 60% w tym obowiązkowo co najmniej 20% musi stanowić magnez.

Ważne uwagi:

Podobnie jak tlenek wapnia, tlenek wapnia i magnezu działa silnie i agresywnie. Rozpuszcza się szybko i działa natychmiast. Dlatego należy go stosować z pełną świadomością celów jakie chcemy osiągnąć na polu.

 

Wapno tlenkowe z magnezem odmiana 02

Charakterystyka:

 • Oxyfertil 60/20
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 40%
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 20%
 • substancja żrąca
 • łatwo wchodzi w reakcje chemiczne i chętnie chłonie wilgoć z otoczenia

Tlenek wapnia i magnezu powstaje w wyniku wypalania skały dolomitowej, która następnie jest rozdrabniana i odsiewana na sicie o wymiarze oczek 2 mm.

Ważne uwagi:

Oxyfertil 60/20 szybciej ulega całkowitemu rozpuszczeniu z glebie niż wersja 70/25 ponieważ zawiera nieco mniej CaO oraz MgO. W związku działa nieco słabiej i jest stosowany wszędzie tam gdzie Oxyfertil 70/25 mógłby być zbyt silny w działaniu.

Oczywiście podczas stosowania tego nawozu należy zachować identyczne środki ostrożności co w przypadku innych nawozów tlenkowych oraz unikać wapnowania nim gleb lekkich, ponieważ pomimo delikatnie słabszego działania na glebach lekkich może doprowadzić do problemów.

Nawozy węglanowe

Wapno z magnezem odmiana 03

Charakterystyka:

 • łącznie około 90% węglanu wapnia i węglanu magnezu
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 33%
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 18%
 • optymalne rozdrobnienie
 • wielkość cząstek do 2 mm

Nawóz odmiany 03 pochodzi z przerobu skał dolomitowych zbudowanych z wapnia i magnezu. Skały są rozdrabniane i odsiewane na sicie o wielkości oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa łączna zawartość CaO i MgO nie może być mniejsza niż 50% przy czym magnezu nie może być mniej niż 15%.

Ważne uwagi:

Odmiana 03 jest wybierana wszędzie tam gdzie potrzebne jest wprowadzenie do gleby dużej ilości magnezu. Nawóz jest bardzo często wybierany przez rolników ze względu na bardzo dobry stosunek wapnia do magnezu. Nawóz tej odmiany jest jednym z najbardziej uniwersalnych nawozów wapniowo-magnezowych na polskim rynku.

Wapno z magnezem odmiana 04

Fotografia już wkrótce

Charakterystyka:

 • łącznie około 91% węglanu wapnia i węglanu magnezu
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 39%
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 13%
 • optymalne rozdrobnienie
 • rozmiar cząstek do 2 mm

Odmiana 04 pochodzi z przerobu skały dolomitowej, która po rozdrobnieniu jest przesiewana na sicie o wymiarze oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa łączna zawartość CaO i MgO nie może być mniejsza niż 50% w tym magnez musi stanowić przynajmniej 8%.

Ważne uwagi:

Nawóz wapniowo-magnezowy odmiany 04 jest wybierany szczególnie przez tych rolników których głównym celem jest wprowadzenie do gleby wapnia i obniżenie ph, a magnez chcą wprowadzić przy okazji, aby ustabilizować jego ilość na polu, lub gdy nie są pewni zasobności gleby w magnez i chcą zastosować profilaktyczną dawkę tego pierwiastka.

Wapno jurajskie z magnezem odmiana 05

Charakterystyka:

 • łącznie około 91% węglanu wapnia i węglanu magnezu
 • zawartość CaO około 33%
 • zawartość MgO około 16%
 • optymalne rozdrobnienie
 • rozmiar cząstek do 2 mm

Odmiana 05 pochodzi z przerobu skały dolomitowej. Skała po rozdrobnieniu jest przesiewana przez sita o wielkości oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa łączna zawartość wapnia i magnezu w tej odmianie nawozu nie może być niższa niż 45%. W tym co najmniej 15% musi stanowić magnez.

Ważne uwagi:

Odmiana 05 to druga po odmianie 03 najbardziej uniwersalna odmiana pośród nawozów wapniowo-magnezowych. Łączy wapń i magnez w optymalnych proporcjach do normalnego stosowania na polach.

Wapno śląskie z magnezem odmiana 05

Charakterystyka:

 • łącznie około 92% węglanu wapnia i węglanu magnezu
 • zawartość CaO około 33%
 • zawartość MgO około 15%
 • optymalne rozdrobnienie
 • rozmiar cząstek do 2 mm

Odmiana 05 pochodzi z przerobu skały dolomitowej. Skała po rozdrobnieniu jest przesiewana przez sita o wielkości oczek 2 mm oraz 0,5 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa łączna zawartość wapnia i magnezu w tej odmianie nawozu nie może być niższa niż 45%. W tym co najmniej 15% musi stanowić magnez.

Ważne uwagi:

Wapno pochodzące ze śląskich kopalni ma podobny skład do wapna jurajskiego i może byc stosowane w podobny sposób.

 

Wapno z magnezem granulowane odmiana 05

Charakterystyka:

 • łącznie około 90% węglanu wapnia i węglanu magnezu
 • zawartość tlenku wapnia CaO około 30%
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 17%
 • postać granulowana
 • granulacja 2-5 mm

Ważne uwagi:

Granulowane wapno odmiany 05 posiada wszystkie zalety wapna w postaci sypkiej, a dodatkowo ze względu na odpowiednią granulację bardzo łatwo równomiernie rozsiać je na polu. Ze względu na to jest to jeden z najbardziej poszukiwanych rodzajów wapna magnezowego.

Przy produkcji granulek nie używa się żadnych dodatkowych lepiszczy oprócz wilgoci naturalnie występującej w skale.

Nawozy siarkowe

Nawozy zawierające siarkę S

Siarka z wapnem - siaczan wapnia Reagips

Charakterystyka:

 • zawartość tlenku wapnia CaO około 32%
 • zawartość siarki SO3 około 49%

Siarczan wapnia powstaje w procesie odsiarczania innych związków przy pomocy wapnia. Jest to nawóz zawierający dużą ilość łatwo rozpuszczalnej siarki, która jest chętnie wykorzystywana przez rośliny.

Siarczan wapnia Reagips cechuje się doskonałą proporcją wapnia do siarki. Pozwalając jednocześnie dostarczyć do gleby odpowiednią dawkę siarki oraz obniżyć zakwaszenie gruntu.

Ważne uwagi:

Siarczan wapnia najlepiej stosować wiosną podczas zabiegów poprzedzających siew oraz jesienią po zbiorach.

Siarka z azotem - siarczan amonu

Charakterystyka:

 • zawartość azotu 21%
 • zawartość siarki SO3 32%
 • nawóz drobnoziarnisty

Siarczan amonu powstaje podczas koksowania węgla. Z uwagi na wysoką zawartość azotu oraz siarki jest on szczególnie poszukiwany przez rolników i staje się coraz popularniejszym uzupełnieniem nawożenia upraw standardowymi nawozami zawierającymi azot.

Ważne uwagi:

Wkrótce

 

Siarka z magnezem - siarczan magnezu

Charakterystyka:
 • zawartość tlenku magnezu MgO około 16%
 • zawartość siarki SO3 32%

Ważne uwagi:

Wkrótce

Kontakt
Skontaktuj się z nami:
biuro@agronawozy.eu
tel.

lub wyślij szybkie zapytanie

Podaj kilka danych: